Besedy, přednášky, ukázky práce policie, ale i víkendové pobyty. To vše je součástí programů prevence kriminality ve městech na Blanensku. Jedním z nich je i projekt s názvem Dobrodružství, který organizuje oddělení sociálně-právní ochrany dětí blanenského městského úřadu. Děti zařazené do programu letos čeká ještě jedna společná akce. Víkendový pobyt na Ranči Kameňák mezi koňmi. Programy prevence kriminality však budou na Blanensku pokračovat i příští rok.

Projekt prevence kriminality s názvem Dobrodružství je určený zejména dětem, které vyžadují zvýšenou pozornost. „Jsou to například děti s problémovým chováním, jako je záškoláctví, útěky z domova, krádeže, vandalismus nebo zneužívání návykových látek," řekl Milan Daněk z oddělení sociálně-právní ochrany dětí blanenského městského úřadu.

Preventivní program má podle něj dětem ukázat, že volný čas lze trávit i jinak, než jak to znají z rodiny. S instruktory občanského sdružení Horizont tak děti letos v projektu Dobrodružství vyrazily například do jeskyní Moravského krasu u Vilémovic, na prázdninové táboření do Rychlebských hor nebo na Českomoravskou vysočinu do okolí obce Pohledec. „Letos děti čeká ještě poslední akce v období Mikuláše. Pojedou na víkend na Ranč Kameňák, kde se seznámí s životem na ranči, který se zabývá chovem koní. Nejde o to, aby se naučily jezdit, ale spíše o to, aby poznaly, že koně vyžadují nějakou péči," vysvětlil Daněk.

Už třináct let

Pokračovat bude projekt i v příštím roce. „S programem jsme začali před třinácti lety a jeho cíl se nemění. Náplň ale trochu obměňujeme, v příštím roce tak například budeme po dvouleté odmlce organizovat vodácký výcvik na řece Sázavě," řekl Daněk.

Prevence se podle něj ale těžko hodnotí. „Nevíme kolik kriminálních činů by se stalo, kdyby prevence nebyla. Můžeme ale hodnotit například kvalitu programu a odbornost instruktorů. Jedním z ukazatelů je také to, že se k nám děti vracejí a programu se účastní opakovaně," vysvětlil Daněk.

Preventivní programy pro mládež zajišťuje v Blansku například také městská policie. „Kromě jiného pořádáme například různé besedy ve školách nebo se účastníme akce s názvem Den s policií, kde máme své stanoviště," řekl ředitel blanenských městských strážníků Martin Lepka.

Preventivní programy zaměřené na děti připravují i boskovičtí strážníci. „Začínáme už ve školkách, tam se zaměřujeme především na bezpečnost na ulicích, kdy využíváme i dopravní hřiště. Se staršími dětmi potom probíráme například bezpečnost na přechodech pro chodce, celkově rizika na ulicích, jako jsou odložené injekční stříkačky, bezdomovci a pro žáky devátých tříd připravujeme přednášku o drogách. U středoškoláků potom spolupracujeme s Policií České republiky, které upozorňujeme na nebezpečí drogové závislosti," vyjmenoval Martin Grénar z Městské policie Boskovice s tím, že se strážníci podílejí také na organizace akce Den bez aut v Boskovicích. „Jeho program je ale už několik let stejný, v příštím roce tak chceme tuto akci prostřídat branným dnem pro děti," dodal Grénar.

Preventivní programy strážníků si chválí i ředitel základní školy Boskovice Vladimír Ochmanský. „Určitě má prevence smysl, děti si odnášejí poučení. U nás ve škole se tyto akce konají pravidelně každý rok," řekl Ochmanský.