„K třicátému listopadu přejdou policisté z Černé Hory na obvodní oddělení v Blansku, Boskovicích a Letovicích. Celkové počty policistů na územním odboru Blansko zůstanou zachovány,“ uvedl náměstek ředitele krajského ředitelství pro vnější službu Petr Lessy.

Podle něj změna nebude mít žádný vliv na bezpečnost lidí, kteří bydlí na Černohorsku. „Ve většině případů budou službu v okrsku nadále zajišťovat stejní policisté a ve stejném rozsahu,“ slibuje. O tom však není přesvědčen starosta Černé Hory Bohumil Hlavička. „Prostě se bojím, že když sem policisté budou muset dojíždět z větší dálky, tak to určitě bude mít negativní vliv na bezpečnost v městysu i v okolních obcích,“ míní.

Černohorský starosta proto navrhl, že městečko se bude podílet na nákladech na provoz policejní služebny. „Ale nebyl o to zájem. Trápí mě, že ze sedmi uvažovaných služeben jsme jediné místo, kde má být zrušena. Chci se ještě sejít s policejním ředitelem, potřebuji pořádné vysvětlení, protože důvody, které policie uvádí, se mi nezdají dost pádné. Ale že bychom si na protest lehali na silnici, to ne, budeme se muset podřídit,“ doplnil starosta.

Podle Petra Lessyho peníze nejsou tím hlavním. „Důvodem změny je především kvalitnější pokrytí jednotlivých lokalit územního odboru Blansko. K prvnímu lednu letošního roku totiž přešlo třináct obcí z teritoria obvodního oddělení Černá Hora do územního odboru Brno-venkov. Tím jsme chtěli hlavně přiblížit územní uspořádání obcím s rozšířenou působností. V severní části původního teritoria obvodního oddělení v Černé Hoře chceme zlepšit dostupnost policistů k lidem,“ vysvětlil Lessy. Zrušením služebny v Černé Hoře policie ušetří ročně asi sedm set padesát tisíc korun. Co bude s budovou, která patří policii, zatím není jisté.