V úterý dopoledne se dosud neznámý podvodník vydával za zaměstnance elektráren. Pod záminkou nezaplacení faktury za odběr elektrické energie oslovil jedenaosmdesátiletou ženu, která neznámého muže pozvala do svého domu.

Zde muž nejprve se jmenovanou diskutoval o pohledávce a požádal o doplacení peněz za fakturu. Poté kdy uviděl, jak jmenovaná jde pro peníze do pokoje, požádal jí, pod záminkou přeskoušení funkčnosti elektrické instalace v domě, aby vyzkoušela vypínače v celém domě.

Poté využil její nepřítomnosti a z pokoje odcizil její celoživotní úspory ve výši 116 000 Kč. Poté, když se žena vrátila, jí sdělil, že se věc dořeší a z domu odešel.

"Policie České republiky v této souvislosti přivítá jakékoliv svědectví ze stran spoluobčanů, zejména k pohybu podezřelého "zaměstnance elektráren" a jeho bližšímu popisu," vyzývá okresní policejní ředitel Zdeněk Grénar.

Veškeré informace je možno sdělit na Obvodní oddělení Policie České republiky Boskovice, telefon 974 631 730, nebo na linku 158.