,,Vlastník dosud neevidované zbraně nebo její nálezce, který zbraň odevzdá na kterémkoliv útvaru Policie České republiky nebude stíhán za nedovolené ozbrojování. Při odevzdání zbraně dostane potvrzení o převzetí zbraně do úschovy. Zbraň poté převezmou policisté, kteří ji ověří, zda nebyl odevzdanou zbraní spáchán trestný čin či přestupek. Pokud nebyl a zbraň je v dobrém technickém stavu, může si její nálezce nebo vlastník po opatření si potřebných dokladů převzít zbraň zpět," řekla policejní mluvčí blanenské policie Iva Šebková.

Na Blanensku možnosti odevzdat zbraň za těchto podmínek dosud využil jeden člověk, v týdnu se již k odevzdání zbraně nahlásili další dva lidé. Amnestie mohou využít ti, kteří zbraně nalezli například na půdách nebo ve sklepech starých domů nebo jim zůstaly po příbuzných.