Toho na konci ledna Vrchní soud v Olomouci odsoudil za zneužívání informací v obchodním styku. Jako první o tom informovala Mladá fronta Dnes.

Vrchní soud zmírnil rozsudek Krajského soudu v Brně. Ten Bednáře dvakrát zprostil obžaloby, ale loni jej odsoudil k sedmi letům nepodmíněně a zákazu činnosti ve vedení obchodních společností na sedm let. Bednář s tím nesouhlasil a odvolal se.

Justice se Bednářovým případem zabývala dlouhých čtrnáct let. „Museli jsme zohlednit délku řízení, na níž se obžalovaný nepodílel. Proto jsme trest odnětí svobody snížili na pět let, ale navíc jsme mu uložili peněžitý trest ve výši jednoho milionu korun. Zákaz činnosti platí ve stejném rozsahu,“ uvedl tiskový mluvčí vrchního soudu Petr Angyalossy.

V letech 1993 až 1994 měl Bednář způsobit firmě ČKD Blansko škodu dvě stě pětasedmdesát milionů korun. Tuto částku, určenou pro rozvoj firmy, totiž převedl do své společnosti Strojírny a slévárny Blansko na odkup akcií. „V té době měla ČKD Blansko sjednán úvěr ve výši téměř pět set milionů korun. Ten však banka poskytla na pořízení informačního systému, ekologické investice nebo zvýšení produktivity. Z tohoto úvěru, získaného na jiné účely, Bednář zaplatil Fondu národního majetku za akcie. Zneužil toho, že v obou společnostech byl staturárním zástupcem,“ vysvětlil Bednářovo provinění Angyalossy.

Znovu měl Bednář zneužít svého postavení v ČKD Blansko v roce 1997, kdy na společnost ČKD Blansko group převedl technické know­how k dokumentaci na výrobu Peltonovy turbíny. „Přitom ČKD Blansko znevýhodnil o pět milionů korun,“ doplnil tiskový mluvčí vrchního soudu.

Ve stejném roce skončila ČKD Blansko pod Bednářovým vedením v konkurzu. Později kvůli tomu přišly o práci stovky zaměstnanců.

Bednář se chce proti rozsudku vrchního soudu bránit. „Podali jsme dovolání k Nejvyššímu soudu. To bohužel nemá odkladný účinek, takže můj klient musel nastoupit výkon trestu. Podstatou dovolání je, že ani jeden z těch skutků, pro které byl odsouzen, podle nás není trestným činem,“ uvedl Bednářův právní zástupce Jiří Teryngel.