Jednání zahájil zástupce náčelníka generálního štábu armády František Malenínský. Přítomným předal mapy s aktuálním stavem dočasně zpřístupněných prostorů. „Seznámil je také se stanoviskem armády k režimu vstupu na území vojenského újezdu Březina. Všichni dostali prostor pro vyjádření. Mohli tak přiblížit svá stanoviska," okomentovala zástupkyně přednosty újezdního úřadu Březina Emília Šebestová.

Hlavním tématem byly podmínky a možnosti vstupu lidí na území využívané ozbrojenými silami. „Požadavky obyvatel okolních obcí na vstup do vojenského újezdu vnímáme velmi citlivě. Jsme připravení hledat další řešení ke spokojenosti obou stran," shrnul Malenínský.

Jak však podotkl, dál bude hrát hlavní roli zachování území pro potřeby výcviku ozbrojených sil a plnění jejich úkolů. „Na setkání jsme se dohodli, že starostové současný stav znovu projednají a zhruba do poloviny prosince nám předloží společný návrh na další postup," dodal Malenínský.

3 850
podpisů má petice, kterou obdrží ministr obrany Martin Stropnický. Zapojilo se do ní devatenáct obcí.

Přes újezdní úřad se pak požadavky dostanou k posouzení a vyjádření k ministerstvu obrany, velení armády a Vojenským lesům a statkům. „Tato skupina nejpozději do února připraví odpovědi a možnosti řešení návrhů jednotlivých starostů obcí v souladu se zákony. Tak aby bylo dosaženo optimálního kompromisu a došlo ke zlepšení vzájemných sousedských vztahů," doplnila Šebestová.

Kromě toho však na jednání padlo i rozhodnutí o okamžitém uvolnění části prostoru se zákazem vstupu. „Například v Krásensku a Nových Sadech. Předpokládal jsem, že armáda udělá nějaké dílčí ústupky. Ty ale v podstatě nic neznamenají. I nadále budeme trvat na tom, co stojí v petici," vzkázal Pernica, který je předsedou petičního výboru.

Požadují tedy minimálně návrat do stavu, který platil do konce roku 2015. „Žádný zákon totiž nenařizuje zákaz vydávání povolenek," podotkl Pernica.

Požadavky podle jeho slov do poloviny prosince sepsat stihnou. A zatím ani nemá informace o tom, že by některá obec chtěla odstoupit. „Všichni jsme stále jednotní a trváme na znění petice," ujistil Pernica. I přes ochotu armády vyjednávat však úplně spokojený není. „Na závěr debaty mi pan Maleninský oznámil, že ho petice nezajímá. Přijde mi to alarmující, jde o téměř čtyři tisíce lidí. Navíc kdyby nebylo petice, setkání by se neuskutečnilo," míní Pernica.

Sám je proto názoru, že by se měli s peticí obrátit přímo na vrchního velitele ozbrojených sil prezidenta Miloše Zemana. „Na páteční schůzce výboru jsme si ale odhlasovali, že nejdřív oslovíme ministra obrany Martina Stropnického. Může mít jiný názor a petice ho zajímat může," uznal Pernica.

To, co přivedlo tisíce lidí k podpisu, byla především nová úprava režimu povolování vstupů na území vojenských újezdů, k níž došlo od 1. ledna v důsledku novelizace zákona zajišťování obrany České republiky. Povolení ke vstupu do prostoru újezdu je možné udělit pouze za účelem výkonu vojenské nebo hospodářské činnosti.