„Myšlenka vytvoření výzkumného klastru Stroke Brno vzešla z potřeby lepšího propojení mezi výzkumem a potřebami pacientů,“ uvedl iniciátor projektu z centra klinického výzkumu svatoanenské nemocnice Robert Mikulík.