„Waldorfské školy vždy usilují o to, aby fungovaly od školky až po maturitu. Ten koncept je od začátku takový,“ uvedl ředitel Waldorfské základní a mateřské školy Plovdivská Tomáš Jedlička.  

Střední škola zájemcům o studium nabídne vzdělávací obor kombinované lyceum. „Obor je odborněji zaměřený než u gymnázií a zároveň poskytuje kvalitní všeobecné vzdělání. Od druhého ročníku si studenti navíc vybírají jedno ze zaměření – technické, přírodovědné nebo humanitní,“ uvedl brněnský radní pro školství a sport Jaroslav Suchý.

Waldorfská škola je alternativní výchovně vzdělávací program. Žáci místo známek například dostávají slovní hodnocení, nepoužívají učebnice a velký podíl vzdělání tvoří umělecká práce a řemeslné činnosti.

Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno na Plovdivské 8 zahájila svou činnost 1. září 2009 v budově bývalé školy. V roce 2009/2010 škola poskytovala vzdělávání pětasedmdesáti dětem ve třech třídách v mateřské škole a 201 žákům základní školy v devíti třídách. V současné době je v základní škole čtrnáct běžných tříd s celkovým počtem 312 žáků.

Od roku 2022 by se počet tříd v ZŠ navýšil na osmnáct a zároveň bude otevřena první třída pro středoškoláky. V roce 2025 by mohlo lyceum navštěvovat až 120 studentů ve čtyřech třídách.