Výzkum stále pokračuje. „Nyní finišujeme se zpracováním a zanesením nově objevených prostor do regulérní mapy. A také s fotodokumentací. Naše objevy pak chceme na podzim přestavit lidem,“ řekl Deníku Rovnost předseda zmíněné skupiny speleologů Heřman Fitz.

Zájemcům tak brzy v obrazových materiálech a s náležitými daty přiblíží unikátní prostory, kam se běžný smrtelník nepodívá. Jedná se o rozsáhlý podzemní dóm pojmenovaný Jiná dimenze s bohatou krápníkovou výzdobou nebo rozměrný Komín šavlozubých veverek s řadou pater, který dosud ještě neřekl poslední slovo. Stále existuje možnost, že některá ze zatím neprobádaných odboček dovede jeskyňáře k dalším objevům. „Ve výzkumu samozřejmě pokračujeme dál. Věříme, že na nás ještě nějaké překvapení čeká. V tuto chvíli se soustředíme na zabezpečení přístupových cest do prozkoumaných prostor. Tak abychom ochránili nevšední krápníkovou výzdobu a zrychlili přesun v podzemí. Jsou to dlouhé hodiny dřiny pod zemí a kopání. Ale stojí to za to,“ dodal Fitz.

Zdroj: Youtube

Amatérská jeskyně je nejdelším jeskynním systémem v České republice s délkou prozkoumaných prostor přes čtyřicet kilometrů. Speleologové ji objevili na začátku roku 1969. Protéká ji Sloupský potok, Bílá voda a Punkva. Systém sahá až do propasti Macocha. Holštejnská výzkumná skupina operuje v systému Lipoveckého potoka už několik let. Až donedávna nebyl příliš probádaný. I proto je nedávný objev podle Fitze velmi cenný.

Podle Antonína Tůmy ze Správy chráněné krajinné oblasti Moravský kras se podobné objevy za poslední léta dají zřejmě spočítat na prstech jedné ruky. „Jde o unikátní záležitost. Podobně jako o pokračující výzkum skupiny Myotis na Harbešské náhorní plošině u Vilémovic na Blanensku. Tam se před časem podařilo objevit také rozlehlý dóm s krápníkovou výzdobou a zmapovat stovky metrů neprobádaných podzemních prostor,“ řekl v pátek Deníku Rovnost Tůma.

Přes trať v Blansku jezdí děti na koloběžkách i cyklisté, policisté rozdávají pokuty. Ve stanici chybí bezbariérový přístup k trati. Je tam jen podchod s prudkými schody.
Nebezpečí na kolejích v Blansku. Přes trať jezdí děti na koloběžkách i cyklisté

Rozlehlý dóm s krápníkovou výzdobou objevili před několika lety i speleologové v Moravském krasu v jeskyni Sonda pod Jedničkou u Holštejna. Konkrétně v části nazvané Studna. „Pod stropem se otevřela volná dutina. Zpočátku to byla úzká chodba, která však po několika metrech vyústila do dómu. Ten v mnoha ohledech předčil očekávání. Dno prostory vyplňuje suťový kužel, po kterém jsme vylezli nahoru a zjistili, že prostora pokračuje i na druhou stranu a rozděluje se. V této části je zachovaná i krápníková výzdoba,“ řekl tehdy Deníku Jan Mrázek z Moravského speleologického klubu.

Čtyři rozlehlé dómy s jedinečnou krápníkovou výzdobou objevili před dvěma lety také jeskyňáři z České speleologické společnosti, základní organizace 6-20 Moravský kras. V Punkevních jeskyních v lokalitě Skleněné dómy zkoumali horní patra v blízkosti propasti Macocha.

Obchodní centrum Poříčí otevřelo v Blansku na konci června.
VIDEO: Nové obchodní centrum v Blansku? Nakupujícím chybí toalety a lávka

Jak už Deník informoval, tak na konci června vydala jedno ze svých tajemství také Kateřinská jeskyně v Moravském krasu. Odborníci tam našli další zbytky novověké penězokazecké dílny a také dva fragmenty destičky. Jedná se o břidlicový reliéf s plastickým vyobrazením postav, které vystupují na povrch. Zatím není jasné, z jakého je období, odkud může pocházet a co znázorňuje. „Jsme teprve na začátku. Zatím jsme u zmíněných fragmentů nechali udělat analýzu na přítomnost organických látek. Výsledky nebudou hned. Další rozbory a zkoumání určitě zaberou několik měsíců. Do Kateřinské jeskyně bychom se chtěli vrátit příští rok,“ sdělila vedoucí nedávného archeologického a paleontologického výzkumu Ivana Vostrovská z Univerzity Palackého v Olomouci.