Její ježkovickou i rychtářovskou větev místo vody vyplňují jen nánosy bahna, kterým si hledá svou původní cestu říčka Malá Haná. Hladina na vodním díle je jedenáct a půl metru pod nejvyšší zásobní hladinou.

A to kvůli rekonstrukci, kterou státní podnik Povodí Moravy zahájil na začátku března. Aktuální snížení hladiny je v době oprav nejvyšší a potrvá asi půl roku. „Díky němu poskytuje volný prostor dostatečnou ochranu pro případnou povodeň, a to i při opravě návodního opevnění nebo práci na bezpečnostním přelivu,“ informoval mluvčí povodí Petr Chmelař.

Ujistil, že ani při druhém klimatickém extrému, horkém a suchém létě, snížení hladiny neohrozí zásobování pitnou vodou.

Vodaři jsou ovšem připravení i na situaci, že zásobování z Opatovic nebude v plném rozsahu možné. „Nyní máme dodávky surové vody v dostatečném množství. V případě sucha ale krizový stav vyloučit nemůžeme. Proto zajišťujeme opatření, díky kterým budeme schopní rychle reagovat a zásobování pitnou vodou neomezit,“ vzkázal ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov Vladimír Kramář.

Výpadky v dodávkách vody dokáže firma po nezbytnou dobu nahradit z podzemních zdrojů v nedalekých Drnovicích. „S tím souvisí i příprava výměny čerpadel, změna režimu čerpání a také příprava propojení vodovodu, které umožní čerpání z Drnovic do sítě skupinového vodovodu,“ přiblížil Kramář.

Vypuštěná nádrž láká zvědavce. Jak se přesvědčil Deník Rovnost na místě, výjimečného pohledu, který se zřejmě několik dalších desítek let nezopakuje, se nemůžou nabažit skupiny lidí. A návštěvu nevylučuje ani vyškovský klub turistů. „Je to pro nás atraktivní lokalita. Nebylo by špatné dohodnout se s hrázným na nějakém výkladu,“ přemítala vedoucí klubu Jana Pavlíková.

Hladinu v nádrži budou zaměstnanci povodí zvyšovat postupně podle fází výstavby, nejdřív ale až za přibližně půl roku. Nyní je 321,81 metrů nad mořem. V závěru roku správce předpokládá první zvýšení hladiny o 4,3 metru. „V případě nepříznivého vývoje počasí na podzim dosáhne této úrovně při tání na jaře 2018. Na kótu hladiny zásobního prostoru, což je 333,40 metrů nad mořem, vystoupá až po dokončení stavby v roce 2018,“ doplnil Chmelař.

Nádrž se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje, kam je vstup zakázaný. Jak vzkazuje Povodí Moravy, každý, kdo zákaz poruší, riskuje pokutu.

Harmonogram prací
• Rekonstrukce opatovické přehrady začala letos 2. března.
• Odstartovaly ji přípravné práce na zařízení staveniště a příjezdové cesty, které mají skončit v květnu.
• Dělníci už začali také bourat skluz a bezpečnostní přeliv.
• Na demolice naváže v červnu betonáž přelivu, přemostění skluzu a otevřeného koryta.
• Práce vodohospodáři skončí v roce 2018.