Vyhláška by se ve vymezeném území týkala kromě studentů i ostatních kuřáků. Podle tajemníka boskovického městského úřadu Davida Škvařila však vedení města přijetí nové vyhlášky zastupitelům nedoporučilo.

Například kvůli obtížnému vymezení prostoru. „V Boskovicích máme patnáct škol a školských zařízení, takže by se ve finále jednalo o velkou část města. Problematická by také byla kontrola ze strany městské policie. Z mého pohledu by tato vyhláška nic nevyřešila. Studenti by se s cigaretami jen přesunuli o kus dál,“ poznamenal Škvařil.

Kouření ve školách
• Kouření ve školách a školských zařízeních zakazuje takzvaný protikuřácký zákon.
• Platí od konce května 2017.
• Řada škol ve svých řádech zakazuje kouření i v blízkosti svých budov.
• Podle zmíněného zákona je zakázáno kouřit také na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy, v dopravním prostředku veřejné dopravy nebo ve vnitřním zábavním prostoru, jako je kino.
• Vyjma elektronických cigaret platí zákaz i v restauracích.

Dodal, že strážníci mohou nyní kuřáky ve městě pokutovat za odhazování nedopalků na veřejných prostranstvích. A také v místech, kde je kouření takzvaným protikuřáckým zákonem zakázáno.

Ve Vyškově podobné návrhy řešit prozatím nemuseli. „Ze strany ředitelů škol k nám žádný takový požadavek nedorazil. Každá škola si totiž zákaz kouření řeší v souladu se školním řádem ve vlastním areálu,“ uvedl mluvčí vyškovské radnice Michal Kočí.

Podle ředitele Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Vyškov Petra Hájka mají ve školním řádu uvedeno, že studenti a učni nesmějí kouřit kromě školního areálu také v okruhu padesáti metrů v okolí školy. „Většinou to dodržují. Samozřejmě se občas někdo najde, kdo si u školy zapálí. Co dělají za hranicí padesáti metrů od školy je potom jejich věc. V budově školy nesmí kouřit a ani se o to nepokouší. Pokud to někdo poruší, hrozí mu důtka třídního učitele, důtka ředitele nebo podmínečné vyloučení,“ upřesnil Hájek.

Také znojemská radnice dosud omezení kouření v okolí škol neřešila. „U nás na gymnáziu tento problém nemáme. Doba, kdy si studenti chodili o přestávkách ven zapálit, je pryč. Kuřáků z řad našich studentů výrazně ubylo. Přesto již z dřívějška máme ve školním řádu větu, která řeší zákaz kouření v okruhu několika desítek metrů před budovou školy. Nevzpomínám si, že bychom v posledních letech někoho museli za porušení tohoto pravidla trestat,“ konstatoval ředitel Gymnázia Dr. Karla Polesného ve Znojmě Jiří Peroutka.