Paní Künstlerová je rodačkou z Přibic na pomezí Břeclavska a Brněnska. Její manžel pocházel z Hané a protože pracoval na dráze, dostali v roce 1952 byt v Břeclavi.

Třicet let, až do odchodu do penze, pracovala oslavenkyně v oděvním závodě Šohaj a s jehlou a nití si poradila i ve vysokém věku. I starostu přivítala v halence, kterou si sama ušila.