Letošním tématem byly Sítě. „Do soutěže se letos přihlásilo 210 soutěžících z dvanácti krajů,“ uvedla v pondělí mluvčí Jihomoravského kraje Monika Brindzáková.

Oceněné texty zveřejní v průběhu června na webových stránkách Muzea Brněnska. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční 24. září v Památníku písemnictví na Moravě v Rajhradě.

Literární soutěž Skrytá paměť Moravy každoročně vyhlašuje Jihomoravský kraj. Jejím cílem je podpora regionálního cítění mladé generace, a to rozvíjením tvůrčího potenciálu žáků a studentů a jejich slovesné tvořivosti prostřednictvím prozaických literárních prací na dané téma.