Jak se Salon vín proměnil za dobu své existence?
V prvních letech jsme měli čtyři, pět tisíc návštěvníků ročně. Od té doby se jejich počet pětinásobně navýšil. Dnes jsme zhruba na třiadvaceti tisících zákazníků.

Myslíte, že se návštěvnost ještě navýší?
Nechceme ji zvyšovat za každou cenu. Ve čtvrtek a pátek odpoledne nebo v sobotu už je kapacita sklepa v podstatě naplněná. Nechceme, aby se tam lidé cítili nekomfortně. Cílem je, aby se tam zákazník cítil spokojeně.

Chystáte nějaké novinky?
Dost změn jsme udělali v minulých letech. Máme kromě stovky vín se zlatou medailí i stovku vzorků se stříbrnou medailí. Ve finálním kole hodnotíme čtyři sta vín místo tří set. Zpřehlednili jsme degustační programy, na volnou degustaci už máme pouze jeden program na dvě hodiny.

Obměňujete vína v expozici Salonu?
Máme krátkodobé nebo sezonní prezentace. Teď tam bude výběr vín ze stříbrné kolekce, v průběhu roku tam ukazujeme mladá růžová vína i ta oceněná na zahraničních soutěžích.

Kolik do expozice zavítá cizinců?
Nejvíce zastoupení jsou Slováci, kteří k nám mají nejblíže. Zvyšuje se počet Poláků, evidujeme velký nárůst návštěvníků z Asie, zejména z Jižní Koreje. Ze zahraničí je přibližně jedna třetina z celkového počtu. Z cizinců je dvacet procent Korejců.

Proč právě Korejci?
Projevuje se spolupráce s Czech Tourismem. Korejci k nám jezdí se zájezdy. Návštěva Salonu vín je součástí výletu do Prahy, do Českého Krumlova. Máme ale i individuální návštěvníky z této asijské země.