Prototypem pro nový projekt se stalo řešení pro výuku výškopisu. Konkrétně úloha na výuku vrstevnic.

Tým přitom při zadání úkolu vycházel z reálných potřeb geografů, kteří poukazovali na fakt, že mnoho studentů při zkouškách tento typ úloh nezvládá. „Prostě nedokáží dobře interpretovat diskrétní zobrazení v tomto případě reliéfu. Vrstevnice umí jednoduše číst třeba orientační běžci nebo vojáci, kteří jsou trénovaní, ale student s tím má problém,“ uvedl Zdeněk Stachoň z Geografického ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Kromě zeměpisu chtějí členové týmu do virtuální reality přenést i výuku jazyků. „Jde o zážitek. Budeme ověřovat, zda virtuální prostředí uživatelům poskytuje větší komfort a sociální jistotu. Díky tomu se víc naučí a schopnost reagovat v cizím jazyce si odnesou i do reálného světa,“ vysvětlila členka týmu Alžběta Šašinková.