Mají vlastní auta s váhami a do domácností postupně dodají čipované popelnice na tříděný odpad. Slibují si od toho, že ušetří. „U nás jsou na plasty, papír a sklo na několika místech kontejnery. Ale pro některé lidi to může být daleko. Odpad proto netřídí. Takto budou mít popelnice přímo doma. Myslím si, že se bude třídit víc než dosud a obec za svod odpadků ušetří,“ řekl muž. Za popelnici platí nyní pět set korun ročně.

Velkou roli v rozhodnutí obcí jít jinou cestou než dosud, sehrála připravovaná změna zákona. „Od roku 2024 bude omezené ukládání odpadu na skládky. To se výrazně projeví na platbách obcí za jeho likvidaci. Musíme na to reagovat a nastavit systém, který umožní větší třídění odpadu, abychom v budoucnu nemuseli razantně zdražovat poplatky za jeho svoz,“ uvedla jednatelka nové společnosti a starostka obce Sudice Olga Dočkalová.

Dobrovolný svazek obcí Technické služby Malá Haná

• Zatím sdružuje pětadvacet obcí z Blanenska a Pardubického kraje, které jsou zároveň majiteli této společnosti s ručením omezeným.
• Roční poplatek za členství ve svazku je 10 korun za občana.
• Svazek v členských obcích zajišťuje kromě svozu odpadu také prodej tříděného odpadu a poradenství v oblasti osvěty občanů. Zatím má dvě auta s váhami.
• Získal dotaci 14 milionů z Operačního programu životní prostředí. Z nich do domácností pořídí přes 10 tisíc očipovaných popelnic a několik velkoobjemových kontejnerů do obcí.

Svazek začal v regionu svážet odpad od prvního ledna ve dvanácti obcích. „Svazek bude obcím účtovat za skutečné množství vyprodukovaného odpadu. U zahraniční svozové firmy tomu tak nebylo. Nyní díky váhám a čipům na popelnicích přesně zjistíme, kolik která obec produkuje odpadu a hlavně, jak tam lidé třídí,“ řekla starostka Velkých Opatovic Kateřina Gerbrichová.

Za dobře vytříděný nepořádek mohou obce dostat peníze, za nevytříděný naopak zaplatí čím dál víc. Ve Velkých Opatovicích za vývoz popelnic platí lidé pět set čtyřicet korun. V nových barevných popelnicích tam budou třídit od poloviny roku. „Systém si chceme nejdříve osahat. Uvidíme, jakým způsobem k němu budeme domácnosti motivovat. Snižování plateb za svoz těm, co třídí, může být dvousečné,“ zamyslela se Gerbrichová.

Na Břeclavsku sváží odpad společnost Hantály, která má šestatřicet akcionářů z řad obcí a měst. Mnohé z nich však jejích služeb nevyužívají. To je příklad Břeclavi, která je spolumajitelem nejen Hantálů, ale do loňského roku byla také majoritním akcionářem Ave Břeclav. S touto společností má město na svoz odpadů dlouhodobou smlouvu. „Platíme paušální částku asi dvaadvacet milionů korun za rok. Součástí služeb není pouze svoz, ale také třídění. Na obyvatele jde o sedm set korun ročně,“ uvedl břeclavský místostarosta Jaroslav Válka.

JAN CHARVÁT
IVA HAGHOFER