„Svratka a Svitava jsou přibližně na polovině měsíčního průtoku. Jihlava v Ivančicích pak na třetině. I přes vysoké srážky posledních dní řeky obsahují přinejlepším polovinu toho, co by měly. Chybí nám přibližně roční úliv srážek,“ uvedl mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař. Na výšce hladiny řek přitom závisí například kvalita pitné vody.

„Už od jara řeky nadlepšujeme naskladněnou vodou. Vranov nadlepšuje Dyji. Do Svratky proudí voda z Víru. A tak bych mohl pokračovat,“ dodal Chmelař.

Klesající hladiny řek jsou součástí dlouhodobého problému se suchem, které sužuje například zemědělce. I když je vodohospodáři zásobují naskladněnou vodou, které je podle Chmelaře v České republice na několik let. „Teď naštěstí zapršelo, ale třeba na obilovinách se dubnové sucho už stihlo podepsat. Pokud nám ještě něco spadne, nemusí to být takový průšvih. Pakliže tři týdny nezaprší, je problém. Rostlina si sama neporadí, jelikož nám chybí voda v půdě,“ vysvětlil zemědělec Roman Zvěřina.

Sucho a nízkou hladinu řek nesou nelibě i vodáci. „Sem něco sjet jde, ale je to spíše bída. Tam, kde jsou přívalové deště, se příležitost občas naskytne, ale je to pořád málo,“ řekl brněnský vodák Vladimír Šťastný.

Podle portálu Intersucho se intenzita sucha v posledních dnech zlepšila. Deště pomohly, ale ne všude úrodu zachránily. Dlouhodobý nedostatek srážek se nejvýrazněji podepsal na pícninách, ječmeni, pšenici, řepce a ovocných stromech.