Ludvík Kundera byl spjatý s avantgardními směry, především surrealismem. V roce 1945 se setkal s básníkem Františkem Halasem. Jako editor se pak podílel na vydání řady jeho děl a přeložil jeho básně do němčiny. Kundera pracoval také jako redaktor Rovnosti, časopisu Host do domu a dramaturg Mahenova divadla v Brně.

Za normalizace se Ludvík Kundera natrvalo přestěhoval do Kunštátu, odkud pocházela jeho manželka Jiřina. Založil tradici pořádání Halasova Kunštátu a Literární soutěže Františka Halase pro mladé básníky. Ve městě žil až do své smrti v roce 2010.

LUDVÍK KUNDERA

22. března 1920 Brno
17. srpna 2010 Boskovice