Vnitřní prostory Habánského sklepu budou složit jako muzeum habánské historie. Návštěvníci si budou moci prohlédnout jak repliky habánské keramiky, tak i dvoumetrovou maketu unikátní vypalovací pece. Ta dosahovala délky asi deseti metrů, jedná se tak o největší objevenou pec ve střední Evropě. „Najednou se v ní dalo vypálit až tisíc kusů keramiky,“ doplnila starostka Vacenovic Jana Bačíková.

V současné době se pracuje na vnitřním vybavení vitrínami. Termín dokončení je stanovený na září letošního roku.

Otevření sklepu se nemůže dočkat třeba Alena Melichárková. „Je výhodou, že je sklep v centru obce, u obecního úřadu. Je snadno dostupný, to přiláká návštěvníky,“ zamýšlela se žena.

Habánský Sklep má pocházet ze šestnáctého století a byl součástí dvora, kde místní novokřtěnci, tedy příslušníci reformního křesťanského hnutí, žili a pracovali.