Podle kvalifikovaného odhadu počítala firma s možností navážení odpadu na skládku při stávajícím objemu ještě do roku 2035. Nový zákon o odpadech to však omezuje už do roku 2030, odkdy také zakazuje skladování využitelného odpadu.

Práce za více než šestnáct milionů korun dělníci v lokalitě dokončovali na přelomu loňského a letošního roku. První dvě části prostoru jsou přitom rekultivované již několik let.

„Poslední odpad jsme ve třetí zóně uložili předloni v únoru. Samotnou rekultivaci jsme tam zahájili loni v říjnu. Ještě předtím jsme od července intenzivně doplňovali odpady do koruny a naváželi další kvůli vyrovnávacím vrstvám,“ vysvětlila pracovnice svozové firmy.

K překrytí horní vrstvy rekultivované části podle ní posloužila zemina. Těsnící překryv je nezbytný před konečnou úpravou povrchu rekultivované lokality. „Umožňujeme začlenění prostoru skládky do organismu okolí i s ohledem pro jeho případné využití k jiným účelům. Pozitivní je také krajinotvorný efekt, kterým zamezíme škodlivému vlivu na životní prostředí,“ dodala Přikrylová.

Výsledkem snahy je také snížení množství průsakových vod a zvýšení množství jímaného bioplynu, který slouží k výrobě elektrické energie. Ocenili to zástupci Vyškova jako největšího akcionáře společnosti. „Po zatravnění dostane území zelený kabát. Shodli jsme se, že budoucnost spočívá v recyklaci, zvýšení třídění a zejména ve snížení produkce odpadu,“ informovali zástupci města.

Navrhovatelé již schváleného zákona o odpadech si kladli za cíl dosažení šedesáti procent vytříděného odpadu právě do roku 2030, dokdy se podmínky pro jeho uložení zpřísní. „Jedná se o nesmírně ambiciózní cíle. Odpady však představují zdroje, jejichž využitím ušetříme primární suroviny, naše životní prostředí a podpoříme nová pracovní místa v recyklačním průmyslu,“ vysvětloval změny ministr životního prostředí Richard Brabec.