Ústav nemocným zajišťuje přístup k nejnovější léčbě o mnoho let dřív, než je komerčně dostupná, díky podpoře klinických studií. „Akademická studie také oproti komerčnímu výzkumu stávající péči hodnotí objektivněji. Zaměřuje se totiž pouze na přínos pro pacienta, nikoliv na zisk," uvedla vedoucí oddělení klinických hodnocení ústavu Regina Demlová.

Díky svým kvalitám se ústav minulý týden zařadil mezi čtyřiadvacet nejúspěšnějších onkologických center v Evropě. „Získali jsme pětileté členství v Organizaci evropských onkologických ústavů. Akreditace dává našim pacientům jistotu, že se léčí v centru evropské úrovně," uvedl náměstek pro vědu a výzkum Marek Svoboda.