V součinnosti se Záchranným útvarem Hasičského záchranného sboru České republiky a jihomoravskými hasiči lůžka v těchto dnech distribuují.

„A to Vojenské nemocnici Brno, Fakultní nemocnici Brno, Nemocnici Boskovice, Nemocnici Milosrdných bratří, Úrazové nemocnici Brno, Fakultní nemocnici u svaté Anny, Surgal Clinic a nemocnicím zřizovaným Jihomoravským krajem," vyjmenovala krajská mluvčí Monika Brindzáková.

Prostřednictvím krajského úřadu nemocnice získají i 26 plicních ventilátorů a 141 vysokofrekvenčních ventilací. Ventilátory poskytlo NATO.