Recept na dlouhověkost jubilantka nemá. „Nekouřila, alkoholu se vyhýbala, jedla velmi střídmě a hlavně byla až do pozdního věku aktivní ve své činnosti. Odpočinek si příliš nedopřála. Současný zdravotní stav jí už nedovoluje žádné oblíbené činnosti. Má velmi špatný zrak i sluch, také pohyb je velmi omezený, od sto tří let je upoutaná na lůžko. Paměť jí zato slouží doposud obdivuhodně. Zajímá se o dění doma i ve světě. Ráda se setkává se svými nejbližšími,“ dodala starostka.

Marie Holíková se narodila 15. července 1911 v Blížkovicích rodičům Marii a Františkovi Zuhlovým, jako nejstarší ze tří sourozenců. Její otec jako první z obce dostal povolávací rozkaz do I. světové války.

Školní léta a válka

„Předškolní léta strávila s matkou, mladší sestrou a prarodiči. Obecní školu navštěvovala v Blížkovicích, měšťanku v Moravských Budějovicích. Po skončení školní docházky pracovala s rodiči v zemědělství,“ přiblížila život oslavenkyně starostka Blížkovic.

V roce 1937 se jubilantka provdala za Jana Holíka, jehož rodiče jim předali hospodářství. V následujícím roce se jim narodil první syn, manžel byl povolán k ochraně republiky, vzápětí došlo ke vpádu Hitlera. Ani za II. světové války to nebylo jednoduché. Po atentátu na Heydricha v roce 1942 byl zatčen bratr manžela a spolu s dalšími blížkovickými občany zastřelen.

„Místní blížkovická udavačka rodinu často navštěvovala a vyhrožovala vystěhováním na východ. Až do konce války roku 1945 žila rodina v nejistotě a strachu z budoucnosti,“ konstatovala Ježková.

Po válce pokračovali manželé Holíkovi v soukromém hospodaření, potom přešli do zemědělského družstva, kde pracovala paní Holíková v živočišné výrobě. Ještě v důchodu vypomáhala v případě potřeby. Poté se věnovala hlavně vnučkám, práci na zahradě a chovu domácího zvířectva. V roce 1983 jí zemřel manžel.