Jak doplnila, o nových poznatcích o výbuchu, který byl v neděli 9. října 2022 detekovaný mnoha kosmickými sondami, nyní diskutují odborníci na dvacátém zasedání Divize astrofyziky vysokých energií Americké astronomické společnosti. Koná se do 30. března na Havaji. Nové informace o výbuchu byly zveřejněny v úterý 28. března na tiskové konferenci na Havaji v osm hodin večer našeho času.

Zdroj: Youtube

„Zatímco přístroje na velkých družicích NASA, jako je například Fermiho gama observatoř, byly extrémní jasností tohoto zdroje zahlceny a nebyly schopny změřit jeho maximální jasnost, GRBAlpha se svým relativně malým a technicky inovativním detektorem dokázala změřit jasnost vzplanutí i v jeho maximu, a přispěla tak k výzkumu tohoto mimořádného jevu,“ uvedl Jakub Řípa z Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky Přírodovědecké fakulty MU, hlavní autor článku prezentujícího výsledky v prestižním časopise Astronomy and Astrophysics. Astronomům se tak podařilo odhadnout kolik energie se uvolní a vyzáří po proměně hvězdy v černou díru.

Workshop Evropské vesmírné agentury, jehož se studentský spolek YSpace z Vysokého učení technického v Brně zúčastnil.
Příprava na kolonizaci Měsíce a Marsu: pomoci má satelit z Brna s buňkami sinic

„GRBAlpha se zapsala do historie astronomie, když ukázala, že i malé družice mohou zajistit významná pozorování a účinně doplňovat práci velkých kosmických misí,“ řekl Filip Münz. Je astrofyzikem a spoluautorem článku z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Mini-družice, která 22. března 2023 oslavila dva roky úspěšného provozu na oběžné dráze, je výsledkem spolupráce maďarských, českých, slovenských a japonských vědců. „Dosud zaznamenala dvaačtyřicet událostí, z toho sedmadvacet gama záblesků, dvanáct slunečních erupcí, dva záblesky z magnetarů a jednu erupci rentgenové dvojhvězdy,“ dodala studentka astronomie Přírodovědecké fakulty MU Marianna Dafčíková.

Podobné nanodružice vyvíjejí i další země a instituce, ale GRBAlpha je první svého druhu a otevírá cestu dalším projektům,“ zdůraznil Norbert Werner, vedoucí výzkumné skupiny astrofyziky vysokých energií Přírodovědecké fakulty MU a spoluiniciátor projektu.

Pilot Aleš Svoboda se stal členem záložního týmu astronautů ESA
Nový český astronaut Svoboda z Brna: Do kosmu? Nejpozději do patnácti let

Signál z GRB 221009A se šířil přibližně 1,9 miliardy let, než dorazil na Zemi, což jej řadí mezi nejbližší známé GRB, jejichž počáteční neboli promptní emise trvá déle než dvě sekundy. Astronomové se domnívají, že tyto záblesky pochází z rodící se černé díry, která vznikla, když se jádro masivní hvězdy zhroutilo pod vlastní vahou. Jak černá díra rychle pohlcovala okolní hmotu, vypouštěla gejzíry obsahující částice urychlené na rychlost dosahující téměř rychlosti světla. Tyto výtrysky vyzařují rentgenové a gama záření.

"I když je to trochu přehnané, GRB 221009A byl pravděpodobně nejjasnějším výbuchem, k němuž došlo od počátku lidské civilizace," řekl Eric Burns, odborný asistent fyziky a astronomie z Louisianské státní univerzity na konferenci na Havaji. Vedl analýzu přibližně sedmi tisíc záblesků gama záření, většinou detekovaných vesmírným teleskopem NASA Fermi Gamma-ray Space Telescope a ruským přístrojem Konus na sondě NASA Wind, s cílem zjistit, jak často může k takto jasným událostem docházet. Odpověď zní: Jednou za deset tisíc let.