„V květnu 1943 byl do pozemkové knihy zanesen jako vlastník tohoto a dalších pozemků subjekt s německým názvem Geheime Staatspolizeileitstelle Brünn, čili brněnská úřadovna nechvalně proslulého nacistického gestapa,“ uvedl mluvčí úřadu Radek Ležatka.

Díky dekretu prezidenta republiky o konfiskaci a rozdělení zemědělského majetku Němců a zrádců se pozemek v roce 1945 stal majetkem československého státu. Jenže při zakládání evidence v roce 1982 došlo k doplnění a volnému překladu jména toho, kdo může s parcelou hospodařit, na Státní policejní úřad Brno. „Ten ale nikdy neexistoval,“ uvedl Ležatka s tím, že parcela nyní zřejmě připadne pozemkovému úřadu. Zmíněný kus zemědělské půdy byl v minulých stoletích součástí knížecího velkostatku Lichtensteinů.

Pozemek gestapa
• Kde: 30 m2 v katastru Násedlovic na Hodonínsku
• Válečná minulost: jako vlastnictví židovské rodiny ji zabrala nacistická tajná policie gestapo. Původním vlastníkům, rodině Šťastných, se podařilo v roce 1939 emigrovat. Jejich potomek žije doposud v Uruguayi.


Po prvorepublikové reformě na něm hospodařila rodina Raučků. „Zadlužený statek na začátku třicátých let koupila rodina Šťastných, která kvůli tomu prodala uhelný dům v Polsku,“ připomněl násedlovický kronikář Josef Puk. Šťastní stihli narychlo emigrovat před protižidovskou perzekucí. Jejich majetek si připsalo právě gestapo.