Trasa průvodu vedla přes Zelný trh až na náměstí Svobody, kde na průvod u jesliček čekali další Brňané. Byla mezi nimi i Marie Neveselá se svou vnučkou. "Chodíme se spolu dívat každý rok. Zazpíváme si s vnučkou koledy a pak hodíme nějaké drobné do kasičky," svěřila se. Právě získání peněžních příspěvků pro nejrůznější dobročinné účely je hlavní záměr Tříkrálové sbírky.Podívat se přišla i Lucie Sázavská. "Mám moc ráda koně a těší mě, že jsou součástí průvodu," podotkla.

Koně ale nebyli jediní zvířecí společníci koledníků, na cestě skrze brněnské ulice je doprovázela také dvojice velbloudů. Poté, co se průvod na náměstí Svobody poklonil narozenému Jezulátku, se koledníci vydali zpět ke katedrále, kde svou pouť zakončili.

Tříkrálová sbírka však trvá dále, konkrétně do čtrnáctého ledna.