Celou jednu stranu omítky strhla. „Půjčili jsme si vysoušeče, které dodnes stavbu zbavují vlhkosti,“ přiblížila starostka Světlana Švarcová.

Oprava po vytopení vyjde na zhruba sto tisíc korun. „Nepálené hliněné cihly nenasákly, je stržená jen vápenná omítka. V druhé polovině dubna firma zhodnotí poškození a pak nám práce nacení přesněji,“ dodala Švarcová.

Poruch na vodovodních potrubích v období mezi Vánoci a polovinou února, kdy panovaly mrazy, řešily Vodovody a kanalizace Vyškov ještě mnohem víc. „Šlo o jednu až dvě denně. Opravy si vyžádaly víc než milion tři sta tisíc korun bez daně,“ vyčíslil ředitel společnosti Vladimír Kramář. Počet nehod i škody představují zhruba trojnásobek oproti předchozím zimám.

Poruchy vodovodů
∙ Typické byly v době mrazů zlomeniny potrubí.
∙ Za 60 dnů jich bylo asi 100 na Blanensku i Vyškovsku.
∙ Vodaři k opravám vyjížděli jednou až dvakrát denně.
∙ Na Blanensku zjistili promrznutí půdy až do hloubky jednoho metru.
∙ Na Vyškovsku řešili i řadu zamrzlých domovních přípojek a vodoměrů.

Na Blanensku mezi polovinou prosince a polovinou února registrovala asi šedesátiprocentní nárůst poruch oproti průměru v daném období také boskovická divize Vodárenské akciové společnosti. „Bylo jich téměř sto,“ shrnula mluvčí firmy Iva Šebková s tím, že na Boskovicku pracovníci při opravách našli i munici z doby druhé světové války. „Větší poruchu, která by ovlivnila plynulé zásobování vodou, jsme nezaznamenali,“ dodala mluvčí.

Poruchy potrubí v mrazech mají dvě příčiny. Záleží na jeho stáří, na Vyškovsku je často ze sedmdesátých let. Zejména litinové rozvody z tohoto období jsou podle Kramáře k poruchám náchylnější. Vliv mají i geologické podmínky. „Horší je pohyblivé podloží. Je citlivější na zamrzání povrchu, při kterém vzniká napětí, které se přenáší až na potrubí. To se pak ohýbá, a pokud se překročí mez jeho pevnosti, zlomí se,“ přiblížil.

Dodal, že takové podloží je například v Račicích -Pístovicích. „To byla také oblast s největším výskytem poruch,“ upozornil Kramář.

Jeho slova potvrdil Roman Lukeš ze společnosti VHP Ivanovice na Hané, která dodává vodu například do Drysic a Heršpic na Vyškovsku. „Poruch jsme v době mrazů neřešili mnoho, máme potrubí z PVC. Mrazy ho poškodí jen velmi zřídka,“ vysvětlil Lukeš.