Předcházely tomu stížnosti Hnutí Duha Bílé Karpaty. „Dlouhodobě se na nás obracejí návštěvníci oblasti s tím, že jim chybí přechody k překonání oplocení a vyvěšené cedule je odrazují od vstupu. Přitom tímto územím celá desetiletí procházejí cesty, pěšiny a dokonce značená turistická stezka,“ upozornil koordinátor ekologického hnutí Pavel Dekař s tím, že vstup je nezákonně omezovaný dlouhodobě a opakovaně. „Vstupní brány jsou zamčeny, přelezy k překonání oplocení neustále odstraňovány včetně značené turistické stezky a takzvaná Obora Radějov včetně přírodní rezervace Kútky, která je součástí evropsky významné lokality Čertoryje, je pro veřejnost stále uzavřená,“ popsal situaci Dekař.

To doložil také říjnovými fotografiemi. Jeho podnětem i se snímky se poté zabývalo také ministerstvo životního prostředí. To následně vyzvalo správu chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty ke zjednání nápravy protiprávního stavu. „Zdokumentovaný stav zařízení bránícího volnému průchodu přes pozemky v takzvané Oboře Radějov považujeme za nezákonný, ve střetu se zákonem o ochraně přírody a krajiny,“ sdělila Deníku za ministerstvo Dominika Pospíšilová. Výzva zřejmě padla na úrodnou půdu. „Podle našich aktuální informací již k nápravě ze strany uživatele oplocených pozemků došlo,“ doplnila Pospíšilová.

Přes přechody se dalo dostat do obory i v pátek přesto, že na vstupní bráně majitel informoval o tom, že k jejich instalaci má dojít až 25. listopadu. Zároveň vyzývá k tomu, aby návštěvníci využívali jen vyznačenou turistickou asfaltovou cestu. „Každý člověk, i když tady nebyl přelez, a zavolá si na uvedené telefony u brány, tak se dovolá ke správci, případně majiteli, a ti podle toho, jestli se právě konají poplatkové lovy, volajícího vpustí,“ přiblížil postup za správu honitby Radek Miškeřík, který je i členem dozorčí rady společnosti Leoše Novotného.

Předchozí absenci přechodů tak vysvětlil Miškeřík zajištěním bezpečnosti pro návštěvníky, a to jak kvůli intenzivnímu lovu, tak polomům a jejich následkům. Případně pak tím, že šlo o období jelení a dančí říje.