Jak se do pramene mohly dostat, si nyní lámou hlavu i odborníci. Zatím marně. „Hydrogeologové na nic nemůžou přijít. V pátek nás čeká další dezinfekce pramene, tak uvidíme. Momentálně pokládáme na betonové poklopy pramene další plastový, který ozdobíme dřevěným krytem. To abychom přístup shora zcela uzavřeli, a aby se do vody nic nedostalo. Zabezpečujeme i spáru mezi dlažbou a studnou,“ popsal starosta Antonín Lengál.

Pramen Štengar
- Štengar dává nejkvalitnější sirnou vodu na Moravě.
- Koncentrace síry se v minerální vodě pohybují v rozsahu 5,50 – 9,50 miligramu na litr.
- Pramenu se začalo říkat Štengar podle pověsti, kdy se vody údajně napil šlechtic a prohlásil německy, že smrdí: „Das stinkt!“Postupným zkomolením pak vznikl Štingar a později Štengar.

Na to, že se ve vodě vyskytují bakterie, přišli tamní náhodou. Chtěli totiž obnovit uzavřené sirné lázně. „Pravidelně děláváme rozbory. Tentokrát však nevyšly vůbec dobře. Nedávné měření ukázalo, že ve vodě zásadně ubylo síry a objevily se právě koliformní bakterie,“ řekl Lengál.

Problém se sírou Šitbořičtí vyřešili poměrně rychle. „Studnu jsme nechali kompletně vyčistit. Zjistili jsme, že hlavní pramen na jejím dně, kterým proudila síra, byl zanesený. Jeho vydatnost se po čištění rapidně zvedla na 8,9 miligramů síry. Jde tedy o jednu z nejkvalitnějších vod co se sirnatosti týče,“ poznamenal starosta.

Že by vodu bakteriemi někdo znečistil záměrně, si nemyslí. „Jde o spekulace. Výrazně více kolonií těchto bakterií se vyskytuje na povrchu než u dna. Dole jsme zjistili asi devatenáct kolonií,“ prozradil Lengál.

Obyvatelé obce si podle něj na žádné těžkosti v souvislosti s konzumací vody nestěžovali. „Nikdo z nás problém neměl, nebo alespoň o tom nevím. Využívali jsme vodu běžně k pití. Nyní je pramen ale uzavřený,“ doplnil starosta.

Zdravému člověku nemusejí koliformní bakterie podle Miroslava Staňka z brněnské krajské hygienické stanice působit jakékoli potíže. „Tyto bakterie jsou indikátory fekálního znečištění. To, že se v pramenu vyskytnou, ještě nemusí být alarmující. Nejde totiž o přímý patogen, jakým je například bakterie e-coli. Působí spíše nepřímé ohrožení. Zdravotní těžkosti se vždy odvíjí od kondice konzumenta. Každopádně je třeba hledat zdroj kontaminace. Jde o znečištění z okolí. Buď o povrchové, nebo podzemní,“ domnívá se Staněk.

Šitbořickým voda z léčivého pramene chybí. „Já ho zase tak moc nepiji, ale některým rodákům schází hodně. Kvůli jeho znečištění je v naší obci velký rozruch. Vodu by chtěli pít a nemohou,“ povzdechl si Jiří Nevídal ze Šitbořic.

V souvislosti s léčivým pramenem se o obci traduje, že se místní dožívají vysokého věku. „Je fakt, že nejstarší obyvatel oslaví na podzim 101 let a že máme vyšší počet starších lidí. Ale že by to bylo pramenem, to si nemyslím,“ usmíval se Lengál.