Které největší ekologické problémy má jižní Morava?
Problémů je celá řada a jsou různé povahy. Za jeden z těch větších považuji malé zalesnění. Kraj tvoří až na výjimky jen velké zemědělské plochy s malým množstvím zeleně. Pro zvětšení klikněte.Zdroj: DENÍK

Jaké mají tyto plochy vliv na životní prostředí?
Velké zemědělské plochy jsou pod stálým chemickým tlakem. Prachové částečky, které větrná eroze vymetá z polí, roznášejí chemické ingredience po celém kraji, i do obývaných míst.

Jak si vedou moravské lesy po zdravotní stránce?
Lesy v Jihomoravském kraji jsou na tom špatně z toho hlediska, že jsou nevhodně vysázené. Problém je, že jsou složené z různých nepůvodních druhů dřevin, jako je třeba kanadský topol nebo akáty ze Severní Ameriky.

Je podle vás v kraji dost chráněných oblastí?
Zdaleka ne. Například oblast soutoku řek Moravy a Dyje byla při dřívějším mapování označená jako jedna z nejdůležitějších pro biologickou rozmanitost v České republice. Přestože měla být do roku 2012 vyhlášená za chráněnou krajinnou oblast, dosud se tak nestalo. To považuji za velký dluh vůči přírodě.

Co tuto lokalitu narušuje?
Pokračuje tam devastace, ať už při těžbě ropy, nebo štěrkopísku. Také zemědělství tyto oblasti drastickým způsobem ničí.

KOMPLETNÍ VÝSLEDKY SROVNÁVACÍHO PRŮZKUMU NAJDETE VE ČTVRTEČNÍM TIŠTĚNÉM DENÍKU ROVNOST

SIMONA ZPĚVÁKOVÁ