Dítě si staví hrady z písku a šplhá na atrakci. Vtom se zraní o poškozený herní prvek nebo si do ruky zabodne použitou injekční jehlu. Aby se noční můra každého rodiče nestala skutečností, brněnská hřiště a pískoviště pravidelně kontrolují jejich provozovatelé, městské části. V létě je budou častěji hlídat i brněnští strážníci, aby předešli řádění vandalů ničících atrakce.

Mezi největší obavy rodičů patří zranění o použité náčiní narkomanů. „Na dětských hřištích a pískovištích nacházíme injekční jehly jen naprosto výjimečně. Za celé Brno jsou to každý rok pouze ojedinělé případy. Pokud se na hřišti najdou, pak je to zpravidla u jeho okraje nebo leží v blízkosti křoví. Na herních plochách je strážníci nenalézají téměř nikdy,“ uklidnil mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.

Pískoviště i hřiště strážníci kontrolují denně. S létem, které ven vyláká nejen děti, ale i vandaly, tam hlídkování posilují. Zabránit ničení atrakcí přitom patří k jejich hlavním úkolům.

Hřiště a pískoviště
- provozovatelé: ve většině případů městské části, na jejichž území se nacházejí
- kontrola bezpečnosti: alespoň jednou měsíčně, liší se v různých oblastech města
- kontrola čistoty: minimálně jednou týdně, rozdíly v jednotlivých městských částech
- nejčastější možné nedostatky hřišť podle odborníků: nevhodně umístěné herní prvky, špatné rozsahy dopadových ploch

Na pískovištích si děti zařádí v novém písku. Většina městských částí jej před sezonou vyměňuje. „Podle potřeby písek dosypeme i v dalších měsících,“ ujistila mluvčí Brna-středu Kateřina Dobešová.

Nejen pískoviště, ale i hřiště v největší brněnské městské části podle ní denně kontrolují kompetentní pracovníci z dodavatelské firmy zajišťující údržbu. „Navíc je několikrát měsíčně kontrolují i pracovníci radnice. Stejný režim platí u kontroly funkčnosti a bezpečnosti herních prvků. V obou případech jsme také vděční za aviza od občanů,“ zmínila Dobešová.

Podobně často se zaměřují na bezproblémový chod hřišť také v Králově Poli. „Minimálně jednou měsíčně kontrolujeme provozní bezpečnost,“ uvedla mluvčí části Olga Pelcová.

V případě, že mají lidé k čistotě hřišť či bezpečnosti atrakcí výhrady, kromě provozovatelů se mohou obrátit i na Českou obchodní inspekci nebo profesní komoru SOTKVO, která se problematice věnuje.

Podle dřívějšího vyjádření soudní znalkyně Zdenky Houžvičkové jde na hřištích nejčastěji o montážní závady. „Jde o nevhodně umístěné herní prvky, u nichž se například překrývají volné prostory nebo mají špatné rozsahy dopadových ploch,“ popsala.