Nynější ruprechtovský sbor má čtyřiapadesát členů a jeho jednotka patří do kategorie JPO3. K výjezdům je připravena se dvěma cisternami Tatra a Liaz.

Dlouhá tradice ruprechtovského sboru dobrovolných hasičů jeho současné členy inspiruje k nejrůznějším činnostem. Vedle vlastní hasičské práce se aktivně podílejí na společenském životě obce.

Radost z toho mají například děti. „K zakončení školního roku pro ně každoročně připravujeme táborák u hasičské zbrojnice, kde nikdy nechybí dobrá nálada, lahodné pochoutky z grilu či udírny. Vždycky se najde i něco na zahnání žízně,“ uvedl starosta sboru Stanislav Beneš.

Ruprechtovští hasiči jsou právem hrdí i na svůj originální nápad. Soutěže, třeba v požárním sportu, pořádá téměř každý sbor. V Ruprechtově ale začali organizovat soutěž dřevorubců Ruprechtovská pilka. „Je to úspěch, na který jsme hrdí. Vždycky se těší velkému zájmu diváků i velké účasti soutěžících. Letos připravíme už čtvrtý ročník,“ informoval Beneš. Soutěž pořádají hasiči v červnu a dřevorubci v ní musí předvést své dovednosti, například v kácení stromů, řezání a osekávání kmenů.

Ruprechtovští hasiči k zásahům vyjíždějíz nově opravené zbrojnice v centru obce. „Loni nás nejvíce zaměstnával vznik několika požárů v areálu bývalého Jednotného zemědělského družstva Ruprechtov. První výjezd byl k požáru trávy, následoval požár budovy a nakonec výjezd k požáru včelína. Zasahovali jsme i u velkého požáru Kulturního domu v Drnovicích,“ vyjmenoval starosta sboru Stanislav Beneš.