Program je určený pro celou Českou republiku. Díky němu lidé zadrží dešťovou vodu ze střechy rodinných nebo bytových domů, kterou využijí k zalévání zahrady nebo splachování.

Jen v Praze lidé ročně na záchodech prosplachují dvanáct miliard litrů pitné vody. Takové množství by přitom pokrylo pitný režim celé Evropy na pět dní. „Většina srážkové vody u nás končí v kanalizacích a následně odtéká pryč z republiky. V minulých letech přitom Česká republika zažila během letních měsíců velká sucha, která se promítla do stavu podzemních a povrchových vod," upozornil ministr Brabec.

Dotace využijí třeba obyvatelé obce Pivín v Olomouckém kraji. „Několik posledních let se potýkáme s nedostatkem vody. Naším cílem je proto poskytnout o programu maximum informací, aby ho lidé mohli využít. Vše děláme zdarma, je to služba pro občany a samotný rozvoj obce," uvedl místostarosta obce Kamil Štětař.

Program se týká všech obcí v České republice. Jen opatření, kdy si lidé pořídí nádrž a budou s ní pouze zalévat zahradu, se týká suchých oblastí.

Dotace mohou využít například obce Žižkovo Pole, Lučice nebo Lístek na Vysočině, Bocanovice na Frýdecko-Místecku a v Jihomoravském kraji pak například Katov nebo Újezd u Znojma. Lidé z těchto obcí mohou získat dotace ve třech různých úrovních, nedostatek pitné vody v obci ale musejí ve své žádosti doložit. Nejnižší částku dostanou žadatelé, kteří nádrž dešťové vody využijí jen pro zalévání zahrady. O něco vyšší dotace dostanou lidé, kteří ji využijí jak pro zalévání, tak pro splachování toalety.

Nejvyšší suma čeká na ty, kteří chtějí využít přečištěnou odpadní vodu z koupelny. Tento systém je totiž technicky nejsložitější. „Výše dotace se pohybuje od dvaceti do šedesáti tisíc korun. K dotaci se navíc přičítá tři a půl tisíce korun za každý metr krychlový nádrže. Minimálně musí mít dva metry krychlové. Dotace tak pokryje i padesát procent výdajů," upřesnil ředitel Státního fondu životního prostředí České republiky Petr Valdman.

Hlavní fakta
Pro koho je Dešťovka?
Pro vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů z obcí sužovaných suchem, a to jak fyzické, tak i právnické osoby.

Jak se žádá?
Podání žádosti probíhá elektronicky prostřednictvím stránek www.dotacedestovka.cz. Vedle toho je možné žádat pobočkách Státního fondu životního prostředí.

Kdy se vyplácejí peníze?
Až po doložení dokončení realizace celého projektu, žadatel si musí tedy vše předfinancovat z vlastních zdrojů.

Autor: Simona Ferulíková