Výzkumníci se zaměří na zvládání pozitivních i negativních emocí. Využívat k tomu budou dat z magnetické rezonance. „Metodou v první části nejdříve projdou zdraví dobrovolníci. Následně ji použijeme u pacientů s duševními onemocněními,“ vysvětlila za nemocnici Beatrix Křížová.

Výzkum má na starosti doktorandka z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a psycholožka Pavla Linhartová. „Řada pacientů má potíže s emotivitou. Někteří se pod vlivem emocí chovají impulzivně. Právě u nich se chci zaměřit na to, jak regulují emoce. Například depresivní pacienti prožívají nejsilněji hlavně negativní emoce, u nich je možné snížit jejich intenzitu a zvýšit ji u těch pozitivních,“ nastínila.

Pacientům při výzkumu budou při magnetické rezonanci zobrazovat na monitoru obrázky, které navazují emoce jako strach nebo radost. „Tím zvýšíme aktivitu amygdaly, což je mozková struktura, která navozuje emoce. Její hodnotu vidíme na stupnici. Úkol člověka je, aby se snažil podle instrukcí zvyšovat nebo snižovat úroveň na stupnici, čímž ovlivňuje i svůj emoční stav,“ doplnila Linhartová.

Metodou chtějí výzkumníci zjistit, jestli je strategie ovlivňování emocí úspěšná nebo ne. Projekt bude trvat čtyři roky. Celkově se do něj zapojí přes dvě stě lidí.