Mendlovo náměstí na ni působí jako špinavé a hlučné místo. Studentce Andree Dičérové tam chybí zeleň, přála by si příjemnější vzhled prostranství. „Uvítám zelenou zónu s možností posezení při čekání na městskou hromadnou dopravu, kryté zastávky, nový asfalt a opravu chodníku,“ sdělila mladá žena, která na náměstí v Brně ještě nedávno bydlela. Atraktivnějšího vzhledu prostoru se má dočkat už v létě příštího roku, kdy uplyne dvě stě let od narození Gregora Johanna Mendela.

Novou podobu prostranství navrhli architekti z brněnského ateliéru Chybik+Kristof. „Chystáme se přesunout a reorganizovat zastávky trolejbusů a autobusů tak, abychom na náměstí vytvořili centrální veřejný prostor, který nabídne klidné parkové prostranství a umožní také pořádání kulturních akcí nebo jarmarků. Jakmile se to podaří, bude to obrovský impulz pro celou čtvrť,“ nastínil architekt Ondřej Chybík.

TAKTO MÁ NOVĚ VYPADAT MENDLOVO NÁMĚSTÍ:

Úpravy náměstí připravují zástupci města, kteří chtějí změnit současný neutěšený stav dopravního uzlu. „Prostředí je tam dnes strašné. Nachází se tam množství zpevněných ploch, kříží se tam lidé, trolejbusy, šaliny. Ty zastavují v zatáčce na zastávkách, které nejsou bezbariérové. Veřejný prostor je bez stromů. Ze všech těchto důvodů jsme přistoupili k rekonstrukci,“ uvedl primátorčin náměstek Petr Hladík.

Trolejbusové zastávky pro vozy mířící do Pisárek se posunou blíž k pivovaru. V opačném směru trolejbusy přijedou nově nikoliv z ulice Hlinky, ale po Veletržní. Z centrální části náměstí vozy i zastávky zmizí. „Vznikne tam úplně nové náměstí pro Brno, které tam dodnes chybělo,“ prohlásil Hladík. Středovou plochu zastíní množství vzrostlých stromů, pod kterými se mohou konat třeba i vánoční nebo velikonoční trhy.

Chybík upozornil, že Mendlovo náměstí je mezinárodně důležité místo. „Právě tady, v přilehlém augustiniánském klášteře, vznikla genetika. Náměstí proto má být reprezentativní a sloužit jako centrální veřejný prostor, nikoli jako pouhý dopravní uzel. Má jít o důstojný prostor, který je funkční, ale zároveň přívětivý k lidem," popsal.

VTISKNOU MENDELOVU STOPU

Při úpravách plánují architekti do prostranství viditelně vtisknout Mendelovu stopu, především jeho zásadní objevy v oblasti genetiky. „Například byly pro náměstí pečlivě vybrány geneticky modifikované stromy, které byly vyšlechtěné křížením. Přímo tím odkazujeme ke slavným experimentům Mendela," upřesnil architekt Michal Krištof.

U příležitosti jubilejního výročí narození zakladatele genetiky má náměstí pojmenované po něm ozdobit socha, kterou vybere porota ve veřejné soutěži. Bude součástí projektu Sochy pro Brno. Realizátorem díla bude obecně prospěšná společnost Společně vybraná zástupci augustiniánského řádu. Představitelé města na novou sochu přispějí deseti miliony korun a zajistí pozemek.

Dílo má vzniknout na zelené ploše mezi zastávkami trolejbusů a autobusovým nástupištěm u pivovaru. „V současné době se ale také prověřuje i jiné místo pro její umístění, a to blíže centrální části náměstí," poznamenal mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

BRNO-STŘED TENTOKRÁT SOUHLASÍ

Navržené úpravy prostranství podporují představitelé Brna-středu, kteří si v roce 2018 nechali udělat architektonickou soutěž na jeho kompletní přeměnu. Měla vyřešit nejpalčivější problém náměstí v podobě dopravy. „Tohle je dílčí etapa vedoucí k finálnímu stavu. Je v souladu s tehdejším vítězným návrhem. Usměrní městskou hromadnou dopravu, která je nyní chaotická,“ řekl radní Brna-středu pro územní rozvoj Petr Bořecký.

Soutěž před třemi lety zorganizovali pracovníci kanceláře městského architekta. „Provedení vítězného návrhu vyžaduje celkovou změnu dopravního řešení, která potrvá v řádu desítek let. Proto jsme loni přišli s nápadem na dílčí úpravy, které by lidem zpříjemnily pobyt na náměstí. Díky intenzivním jednáním se nakonec podařilo postupnou proměnu náměstí nastartovat," řekla mluvčí kanceláře Jana Běhalová.

Právě s dílčími návrhy loni zástupci Brna-středu nesouhlasili. Poukazovali na to, že částečné úpravy zablokují koncepční přeměnu prostranství na další desítky let. „Bojovali jsem proti pouhému zaplácnutí stávajícího stavu," připomněl Bořecký.

Ateliér Chybik+Kristof postupoval při návrhu úpravy náměstí ve shodě s vítězem architektonické soutěže Michalem Palaščákem. „Přizvali jsme ho ke spolupráci. Vyhrál soutěž na velkou rekonstrukci prostranství, to je ovšem hudba budoucnosti. Teď se jedná o "dočasné" řešení," uvedl Chybík.

Projekt na proměnu náměstí podle návrhu brněnských architektů je momentálně ve fázi dokončování projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby a pro samotné provedení stavby. „Na jejím základě budeme usilovat o vydání stavebního povolení a následně zahájíme výběrové řízení na zhotovitele," sdělil Poňuchálek.

Práce na úpravě prostranství mají začít na přelomu letošního a příštího roku. „Před jejich zahájením čeká náměstí na podzim částečná výměna kanalizace a vodovodního potrubí,“ zmínil Poňuchálek.

Doplnil, že předpokládané náklady na zvelebení náměstí jsou dvaačtyřicet milionů korun. Na základě hotové projektové dokumentace se však mohou zvýšit.

V oblasti okolo Mendlova náměstí chystají letos zhruba od dubna do října rekonstrukce potrubí také představitelé Tepláren Brno. Při opravě tepelných rozvodů vymění zastaralé, víc než padesátileté parovody za moderní horkovody. „Rekonstrukce v této lokalitě je další etapou dlouhodobého projektu přestavby, se kterou jsme začali už v roce 2010 a jejímž cílem je vybudovat v Brně komplexní efektivnější síť. Každý rok postupně přidáváme další kousek modernizace sítí. Konkrétně u Mendlova náměstí jsme součástí větší koordinace prací několika subjektů," přiblížila mluvčí Tepláren Brno Renata Diatková.

Proměna Mendlova náměstí
- Z centrální části zmizí zastávky hromadné dopravy, vznikne nový veřejný prostor s parkovou úpravou pro odpočinek i pořádání akcí.
- Nástupiště se přesunou blíž k pivovaru, na opačné straně přijedou trolejbusy a autobusy po Veletržní ulici.
- Nástupní hrany do spojů veřejné dopravy budou nově bezbariérové.
- Na zvelebené prostranství přibude socha vědce Gregora Johanna Mendela.
- Úpravy za dosud předpokládaných 42 milionů korun začnou na přelomu letošního a příštího roku.

OLDŘICH HALUZA
BARBORA PEŠTÁLOVÁ