„Město splňovalo podmínky řešeného projektu pro testování v reálném provozu. Navíc je vybavené moderní technologií řadičů světelně signalizačního zařízení. Zásadní byla pro výběr i kvalitní dlouhodobá spolupráce,“ zdůvodnil Radim Striegler z Centra dopravního výzkumu.

Blikající zelenou bude centrum testovat hned ve třech fázích. Před úpravou na konci srpna, týden po úpravě na začátku září a měsíc po úpravě na přelomu října a listopadu. „Z testování vzejde výzkumná zpráva, která poskytne dostatek podkladů a doporučení pro ministerstvo dopravy, které dále výsledky využije,“ uvedl Striegler.

Vedení břeclavské radnice obavy z testování nemá. „Chystáme osvětu mezi řidiči, aby věděli, že nejde o poruchu,“ ubezpečil mluvčí úřadu Jiří Holobrádek.

Cílem projektu je prověřit vliv zavedení blikající zelené nebo časomíry signálu volno na bezpečnost, kapacitu a technickou náročnost v místech křižovatek a přechodů pro chodce. „Současně se bude celorepublikově prostřednictvím dotazníků zjišťovat vnímání postojů českých řidičů k této problematice,“ doplnil Striegler.