Víru či sokolské myšlenky nosili v srdci. Za minulého režimu však mohlo jejich veřejné vyjádření pro Jihomoravany znamenat nepříjemnosti. Rok 1990, do kterého vstoupili před třiceti lety, to konečně změnil. Poté, co si lidé vydobyli v ulicích svobodu, obnovily činnost mnohé předtím zakázané organizace. Do čela brněnské diecéze se znovu postavil biskup.

Věřící na obsazení biskupského stolce brněnské diecéze čekali dlouhých osmnáct let. „V březnu 1990 přijal biskupské svěcení Vojtěch Cikrle. Nyní je nejdéle sloužící biskup v dějinách diecéze. Do konce roku 2019 vysvětil 243 kněží,“ zmínila mluvčí brněnského biskupství Martina Jandlová.

Novinky, které přinesl rok 1990
- 27. leden: Slavnostní shromáždění k obnově sokolstva v Brně za účasti sokolů z Brna, Moravy i Vídně v brněnském divadle Reduta
- 14. únor: Papež Jan Pavel II. jmenoval sídelním biskupem brněnské diecéze po 18 letech uprázdněného biskupského stolce Vojtěcha Cikrleho. Biskupské svěcení přijal 31. března
- 8.-9. června: Volby do Federálního shromáždění
- 30. červen: IX. manifestační sjezd Československého Orla v Brně
- 24. listopad: Vznik městských částí v Brně
- 24. listopad: Volby do obecních zastupitelstev

Svoboda, kterou po desetiletích začali lidé v roce 1990 vychutnávat, přinesla jihomoravským věřícím také možnost opět chodit bez obav do kostela. „Dříve byli pronásledovaní. V roce 1990 opět žila církev svobodně a tak naplnili kostely,“ připomněla Jandlová.

Pro životy mnoha Jihomoravanů byly důležité také sokolské myšlenky. Za socialismu byl spolek zakázaný. Sedmadvacátého ledna 1990 brněnské divadlo Reduta zaplnili jeho členové při obnovovacím sjezdu sokolstva v Brně.

Podle místostarosty Sokola Brno I Michala Doležela bylo obnovení Sokola zázrakem. „Za druhé světové války začala cílená likvidace Sokola. Nacisté popravovali sokolskou elitu, na své funkce po válce nenastoupilo více než devadesát procent činovníků. V likvidaci Sokola pak pokračovali komunisté,“ vysvětlil.

Sokolové stáli v roce 1990 před velkou výzvou. Po obnovení museli přijmout nové členy či získat zpět sokolovny. Činnost v kraji obnovil v roce 1990 také Orel. Velký sjezd v Brně se poprvé konal na konci června 1990. Zahájila ho mše.

Před třiceti lety lidé zažili také řadu politických změn. Nejdříve v červnu poprvé svobodně volili poslance federálního shromáždění. Celostátně bezmála deset procent hlasů získali poslanci Hnutí za samosprávnou demokracii Společnost pro Moravu a Slezsko, které volili zejména Jihomoravané.

Koncem listopadu pak voliči hlasovali pro obecní zastupitele. „Platilo, že ve velkých městech s převahou vítězili kandidáti Občanského fóra. Nikoli v Brně. Tam se vítězem stalo opět Hnutí za samosprávnou demokracii, obsadilo devatenáct křesel v zastupitelstvu. Kandidátka OF získala jedenáct křesel. Třetí se umístilo Sdružení pro Brno,“ popsal v disertační práci Jakub Kyloušek.

Brněnským primátorem se po těchto volbách stal Václav Mencl. „Museli jsme určit, jak má pracovat demokratická radnice. V listopadu 1990 navíc vzniklo devětadvacet městských částí. Také jsme přehodnotili záměry rozvoje Brna z dob minulého režimu. Stáli jsme před výzvou, jak zajistit ekonomiku města, protože průmysl napojený na východní trhy se začal rozpadat,“ zavzpomínal.