„Zvony se rozezní v rytmu lidové písně Zvony vyzváňajú, pútničkové idú, protože zvony kromě oznamování bohoslužeb a toho, že někdo zemřel, také pravidelně vítaly pěší poutníky,“ uvedla mluvčí Brněnského biskupství Martina Jandlová. Koncertu bude v půl jedenácté předcházet mše svatá, kterou bude sloužit opat kláštera v Želivě P. Ignác Kramár. Křtiny totiž byly v minulosti spravovány Řádem premonstrátů.