Fotografie pocházejí ze sbírek Moravského zemského muzea v Brně. „Z množství starých skleněných negativů z pozůstalosti Karla Absolona bylo vybráno, digitalizováno a vytištěno asi sto třicet fotografií. Jejich výstava měla loni při příležitosti padesátého výročí Absolonova úmrtí premiéru v pavilonu Anthropos v Brně. Část nyní ukazujeme v blanenském muzeu, jiný soubor fotografií bude vystaven také v Muzeu Boskovicka,“ uvedl vedoucí pavilonu Anthropos Petr Kostrhun.

Všestranný vědec Karel Absolon se v Boskovicích, v rodině lékaře Vilibalda Absolona, v roce 1877 narodil. Věnoval se hlavně krasovému bádání, objevil například podzemní příchod na dno propasti Macocha. Probádal rovněž Dinárskou krasovou oblast od Terstu po Černou Horu.