Z náměstí před poutním kostelem ve Sloupu na Blanensku vede červená trasa do Sloupského údolí a k Sloupsko-šošůvským jeskyním. Odtud vycházka pokračuje kolem skalního útvaru Hřebenáč k jeskyni Kůlna. Za nedalekým hotelem Broušek vejdou výletníci do hlubokého údolí Pustého žlebu. Cesta dál pokračuje kolem skalních stěn s řadou jeskynních vchodů a pak kolem Čertovy branky k Punkevní jeskyni. Po modré značce pak cesta pokračuje ještě k letovisku Skalní mlýn.