Tuto soutěž vyhlásil Školní lesní podnik Masarykův les Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity. Hodnotit se bude zejména výtvarná a dokumentární hodnota.

Zájemci mohou snímky posílat na adresu ŠLP – fotosoutěž, 679 05 Křtiny 175 nebo e–mailem na fotosoutez@slpkrtiny.cz do čtrnáctého února. Autoři nejlepších příspěvků vybraných odbornou porotou se mohou těšit na zajímavé ceny.