B l a n s k o
5. 1. Blansko Ples KDU-ČSL a TJ Orel, Katolický dům
11. 1. Blansko Ples Celestiky, Dělnický dům
12. 1. Blansko Myslivecký bál, Dělnický dům, hraje Medium
12. 1. Blansko Ples Junáka, Katolický dům
18. 1. Blansko Ples SOŠ a SOU Blansko, Dělnický dům
25. 1. Blansko Ples OA a SZdŠ Blansko, Dělnický dům
26. 1. Blansko Rybářský bál, Dělnický dům
26. 1. Blansko II. reprezentační ples, Restaurace U Zámečku
1. 2. Blansko Ples Speciální školy Blansko, Dělnický dům
8. 2. Blansko Sousedský bál, Dělnický dům
9. 2. Blansko Ples BEF Home, Dělnický dům
15. 2. Blansko Ples Gymnázia Rájec, Dělnický dům
16. 2. Blansko Ples Futurum -- ZŠ Erbenova, Dělnický dům
29. 2. Blansko Ples APOS Blansko, Dělnický dům
1. 3. Blansko II. rockový ples, Dělnický dům
7. 3. Blansko Ples Gymnázia Blansko, Dělnický dům
14. 3. Blansko Ples Nemocnice Blansko, Dělnický dům
21. 3. Blansko Sněženkový countrybál, Dělnický dům

B o s k o v i c e
26. 1., Zámecký skleník, Ples Kulturních zařízení města Boskovice, hraje Classic a Cimbálová muzika Tomáše Zouhara

D o u b r a v i c e n a d S v i t a v o u

12.1. Tradiční myslivecký ples - hudba MODEX
25.1. Ples hasičů - hudba REVERS

J e d o v n i c e
11.1. Ples KDU-ČSL a OCH – sál KD
18.1.Ples Bivojanky a HC Barachov – sál KD
25.1.Ples SK – sál KD
1.2. Skautský bál – sál KD
2.2. Ostatková zábava - sál KD
8.2. Ženáčský bál Chaloupky
15.2.Ples SPŠ – sál KD
29.2. Ples HC Olšovec – sál KD

K o t v r d o v i c e

25.1. Ples Orelské jednoty
22.2. Ples TJ Rakovec Kotvrdovice

L e t o v i c e
12.1. Restarurace „Na Koupališti“ , Myslivecký ples
18.1. Kulturní dům Novičí - Myslivecký ples
19.1. Kulturní dům Letovice - 1. Rybářský ples
26.1. Kulturní dům Letovice - VII. Zemědělský ples
2.2. Kulturní dům Letovice - Ples Biskupského gymnázia Letovice
16.2. Kulturní dům Letovice - 10. Ples města Letovice
23.2. Kulturní dům Letovice - Hasičský bál
29.2. Kulturní dům Letovice - Ples SOŠ a SOU - MŠP Letovice
8.3. Kulturní dům Letovice - Velký dětský maškarní karneval
29.3. Kulturní dům Letovice - Jarní Ples ZUŠ LETOVICE

L i p o v e c
Sokolovna
19.1. SDH Lipovec, Tamdem
8.2. ZŠ a MŠ Lipovec, Prorock
16.2. TJ Sokol Lipovec

L y s i c e
19.1. Sokolský ples, hraje Prorock
1.2. Ples SDH, hraje Prorock
8.3. Ples divadelníků, hraje Prorock

O s t r o v u M a c o c h y
12.1. Ples TJ Sokol
1.2. Ples SRPDŠ - hraje skupina Medium
1.3. Ples SDH

R á j e č k o

26.1. Stará škola - Sousedský bál
15.2. Stará škola - Ples SK Olympia Ráječko

S p e š o v
19.1. Klub Na Bahnech - Sousedský bál, hraje Pohoda

S v i t á v k a
23.2. Ples TJ Sokol, hraje Prorock

Š e b e t o v
19.1. Kulturní dům – Školní ples

Š o š ů v k a
15.2. Kulturní dům – IV.hasičský ples, hraje Prorock

V a n o v i c e
Kulturní dům
12. 1., Ples Mysliveckého sdružení Vanovice - Borotín
2. 2., 2. Obecní ples

V e l k é O p a t o v i c e

Zámecký sál
12. 1. Přátelský večírek KDU–ČSL, hudba K–Band
26. 1. Ples SDH Velké Opatovice, hudba For Evergreen
2. 2. Ples Sdružení rodičů, přátel a dětí školy, hudba Naostro
9. 2. Třešničkový ples
16. 2. Ples Českého svazu zahrádkářů, hudba Domino
1. 3. Ples CK K+M tour
8. 3. Šraňkovský ples, hudba ČT2 Radiměř
15. 3. Divadelní ples, hudba Slza

V y s o č a n y
Kulturní dům
12.1. Tradiční sportovní ples
26.1. Maškarní ples
2.2. Ostatkový bál
1.3. Ples Sport Clubu Ráječko