Do stánků, které budou stát na Masarykově náměstí, rozloží řemeslníci například výrobky zkůže, proutí, slámy, dřeva, medu, vosku, keramiky, skla a podobně. „Zatím se přihlásilo nejvíc prodejců vhistorii,“ uvedl ředitel pořádajících Kulturních zařízení města Boskovice Oldřich Kovář.

Vánoční nákupy budou zpestřovat různá kulturní vystoupení. Vpátek se představí například děti zboskovických mateřských škol, šermířská skupina Grál, Pavel Novák sdoprovodnou skupinou či dětský foklorní soubor Borověnka. Vdeset hodin přijede Pán zBoskovic sprůvodem, večerní slavnostní průvod začne všest večer. Vsobotu bude tržiště otevřeno už vosm hodin. Mimo šermířů či Borověnky bude kvidění i ukázka výcviku dravých ptáků skupiny Vancoš.

Vneděli pak bude následovat vánoční koncert vboskovické sokolovně. Vprogramu, který začíná všest večer, se představí sedm pěveckých sborů zBoskovic.