„Letos jsem se rozhodl, že budu vyřezávat krále. Minulý rok jsem tvořil obraz, ženu s vinnou révou," řekl ke své tvorbě v Lysicích slovenský řezbář Tibor Lešš.

Návštěvníci zámku mohou zhruba šedesát už hotových nebo vznikajících děl obdivovat až do pátku. Obrazy jsou vystaveny v podloubí, na zahradě a na nádvoří. „Spolek přátel naivních a amatérských umělců pořádá setkání v Lysicích, protože se tam narodil jeden z předních moravských naivistů Jan Hruška," doplnila lysická kastelánka Martina Rudolfová.

SIMONA FEILHAUER