Právě Janás, historik umění a fotograf, v roce 2004 výtvarnou skupinu jako pobočku britského výtvarného hnutí stuckismus, založil. Stuckistické hnutí vzniklo v roce 1999 v Londýně s hlavním cílem obnovení pozic malby v konfrontaci se sílícím konceptuálním uměním.

Výstava pořádaná galerií PEX a zámkem Letovice je otevřená denně od devíti hodin ráno do šesti večer.