Plastiky ze dřeva, glazované keramiky, litiny nebo sádry vytvořili významní moravští sochaři Rudolf a Emil Hlavicové. Ti modelovali lidi při tanci, řemeslných pracích, ztvárnili i Dona Quijota se Sanchou Panzou či litinový tank. Autorem výstavy je Jindřich Čeladín. Lidé si ji mohou prohlédnout až do šestadvacátého června.