PŘEVOD MUZEA. Pod správu kraje přešlo muzeum, které sídlí v budově blanenského zámku, definitivně od začátku letošního roku. Podobně jako v sousedních Boskovicích. Město Blansko převedlo na kraj sbírky a další majetek. Kromě budovy zámku. Tu má kraj jen ve výpůjčce. Součástí sbírek jsou i unikátní sochy a předměty z blanenské litiny. Šestadvacet litinových kusů chtělo město vyjmout z muzejní sbírky, nechat si je a časem z nich zkompletovat unikátní venkovní sbírku. Jedná se například o sochy na Wankelově náměstí, pamětní desky, kříže nebo kašnu.

Ministerstvo kultury rozdělení sbírky ale nechce dovolit. „S krajem jsme se bez problémů dohodli, ale ministerstvo s tím má problém. Jednání ještě nejsou uzavřená. Máme za to, že o tyto exponáty, které jsou dominantami Blanska, bychom se z pozice města dokázali lépe postarat," řekl starosta Blanska Ivo Polák.

VÝUKOVÉ PROGRAMY. Muzeum nově sází na ucelený soubor vzdělávacích programů zaměřený zejména na základní a mateřské školy. Prohlídky pro děti budou mít zábavnou formu. V nabídce jsou i dvě tvořivé dílny. Jedna přiblíží objevitele parafínu Karla Reichenbacha, který měl na zámku laboratoř, ve které si děti odlijí svíčky za parafínu. V budoucnu rozšíří prohlídkové trasy muzea řada interaktivních prvků. Například archeologické pískoviště.

NOVÁ EXPOZICE. V muzeu je nyní devět expozic. Jedna z nich, Nejstarší hutě, je po třiceti letech provozu zavřená. Nahradí ji nová expozice archeologie. Má pracovní název Cesta do pravěku. „Má zmapovat nejstarší historii Blanenska. Přiblíží zpracování železa od období Keltů zpětně až do doby kamenné. A připomene také významné badatele spojené s Blanskem. Hotovo má být příští rok," upřesnila Komínková.

WEB A ONLINE REZERVACE. Nový kabát dostanou také webové stránky muzea, které se dokončují. Přes ně si turisté nově zamluví předem prohlídku blanenského zámku. Novinkou je také elektronická evidence návštěvníků muzea a tisk vstupenek přímo na místě.

UMĚNÍ VE TMĚ. Koncem dubna se návštěvníci muzea dostanou do světa nevidomých. Na programu budou tři koncerty se zrakově postiženými umělci. Ty doplní program pro školy. „Děti si vyzkouší chůzi se slepeckou holí a vodicím psem. Seznámíme je s Braillovým písmem nebo zvukovými pomůckami pro nevidomé. Pracovníci muzea připraví také hmatovou prohlídku historických předmětů," přiblížila akci vedoucí blanenské Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých Marie Reková.

Komínková: Cíl je muzeum pro všechny

Blansko - V čele blanenského muzea stojí od loňského roku Pavlína Komínková. Po nedávném převodu muzea pod kraj představila některé z novinek a přiblížila plány do budoucna. „ Chceme, aby prohlídka muzea návštěvníky bavila. A zároveň aby bylo atraktivní pro všechny věkové skupiny. Prostě muzeum pro všechny," řekla Komínková.

Jakým způsobem chcete nabídku muzea zatraktivnit?

Musíme jít s dobou. Přemýšlíme o interaktivních prvcích, které zpestří prohlídkové trasy. Archeologické pískoviště a různé dotykové tabule s historickými údaji a hrami pro děti, kde se nenásilnou formou seznámí s historií.

Před časem jste také rozjeli výukové programy pro školy…

Školám je nabízíme ve spolupráci s našimi lektorkami celý rok. Hodně si od toho slibujeme. Dobré vazby se školami jsou pro nás klíčové. Snažíme se oživit také dlouhodobé výstavy, ke kterým připravuje animační programy na různá témata. Vždy se snažíme oslovit jinou věkovou skupinu lidí, aby to bylo pestré.

Změnili jste nějak prohlídkové trasy?

Zjednodušili jsme je. Předchozí rozdělení bylo příliš komplikované. Sjednotili jsme také systém vstupného.

A bude na nich něco nového?

Kromě nové expozice o archeologii chystáme ještě projekt o putování za osobnostmi spojenými s Blanskem a muzeem. Wankelem, Reichenbachem nebo Karolinou Meineke. V expozicích muzea k nim bude asi deset stanovišť s různými úkoly.