Po mši se lidé projdou nejrůznějšími zákoutími chrámu. Poprvé tam uvidí model kostela se dvěma ambity a dvěma kaplemi. „Tak jej původně naplánoval v roce 1718 architekt Santini. Model vznikl pomocí počítače v Brně v ateliéru architekta Zdeňka Fránka. Je zářivě bílý, sto padesát centimetrů široký, sto centimetrů hluboký a dvaasedmdesát centimetrů vysoký, protože přesně tolik metrů měří kostelní věž,“ popsal farář Jan Peňáz s tím, že miniaturní Santiniho vizi lidé uvidí u bočního oltáře svaté Barbory.

Prostorem chrámu bude znít gregoriánský chorál jako za starých časů, kdy se tam otcové premonstráti několikrát denně modlili. Dále si lidé poslechnou unikátní zvonohru. „Ta čítá sedmadvacet zvonů,“ dodal Peňáz.

Návštěvníkům se otevře v chrámu a jeho okolí sedm míst. Do některých přitom vkročí pouze při výjimečných akcích, jako třeba do temné kostnice. Uvnitř krypty leží dvanáct lebek s namalovanými vavřínovými věnci a písmenem T. „Dále se lidé podívají do kostela, na kůr, do oratoře, zimní kaple, kaple svaté Anny či do starých ambitů,“ popsal farář s tím, že se nově projdou také po trávníku v místě budoucích ambitů.


Původní podoba křtinského kostela. Foto: archiv biskupství brněnského