„Obsahuje řadu doposud nepublikovaných informací, dat a fotografií. Detailně mapuje Absolonův život od jeho dětství až po konec života. Málo se například ví o jeho činnosti po druhé světové válce nebo o tom, že byl výjimečný i v oboru zoologie. Zvláště při výzkumu bezobratlých živočichů,“ řekl Deníku jeden z tria autorů Petr Zajíček. Toho při práci na nové knize doplnili Martin Oliva a Petr Kostrhun z Moravského zemského muzea.

Před sto lety byl Absolon naprostý fenomén. Ať už svým pracovním nasazením, ale také neuvěřitelným záběrem v různých oborech a úspěchy. „Obrovskou mírou se zasloužil o propagaci vědy. Ve své době však měl také řadu odpůrců. Za svým cílem si totiž šel mnohdy nekompromisně a tvrdě. V každém případě za sebou zanechal kromě řady speleologických, archeologických a zoologických objevů také obrovské množství publikací, fotografií, rukopisů a dalších dokumentů. Ty schraňoval celý život. Absolonovo dílo je vskutku monumentální a čerpat z něj budou ještě další generace,“ dodal Zajíček, který už má na svém kontě několik knih s vazbou na Moravský kras.

Zmíněnou knihu o Karlu Absolonovi chce do svého knižního fondu v nejbližší době zařadit také Městská knihovna Blansko. „Určitě to pro čtenáře bude velmi zajímavé čtení a v našem výběru by tato kniha neměla chybět. Navíc se jedná o Karla Absolona, který měl k našemu regionu velmi silnou vazbu a jednalo se o velkou osobnost,“ uvedl ředitel blanenské knihovny Lukáš Dlapa.