Vneděli devátého září bude v deset hodin zahájena vernisáž výstavy snázvem Podkarpatská Rus očima fotografa. Vernisáž doprovodí ochutnávka červeného ukrajinského vína a povídání autora fotografií Rudolfa Šturzy. Chybět nebude ani muzika. Za doprovodu Evy Králové zazpívá Ivana Kopecká. Tento pořad otevírá program Dnů evropského kulturního dědictví vdřevěném kostele. (dk)